Sunday, May 27, 2012

Sharing: Istigfar Rejab


Rasulullah S.A.W bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib: “Wahai Ali, tulislah Raja Istigfar ini. Kerana siapa yang membacanya, atau menyimpan tulisannya didalam rumah atau pada harta bendanya, atau tulisan itu dibawa kemana saja ia pergi, maka Allah memberi kepadanya pahala 80,000 nabi, 80,000 siddiqin, 80,000 malaikat, 80,000 orang mati syahid, 80,000 orang yang beribadah haji dan pahala membangun 80,000 masjid.”

Dan barangsiapa yang membacanya sebanyak 4 kali atau 2 kali sepanjang hidupnya, maka diampuni dosanya oleh Allah Ta’ala, walaupun ia ditetapkan akan masuk neraka.(Al Hadits).
Oleh kerana itu, sebaiknya istigfar ini dibaca setiap malam atau siang, agar memperoleh pahala sebesar itu.

Rasulullah S.A.W. juga bersabda: “Barangsiapa yang membaca Istigfar Rejab ini, maka akan dibangunkan 80 negeri di syurga, setiap negeri mempunyai 80 mahligai, setiap mahligai mempunyai 80 rumah, setiap rumah mempunyai 80 kamar, setiap kamar ada 80 bantal, dan setiap bantal, 80 bidadari.


Inilah bacaan Istigfar Rajab:

BISMILLAH-ARRAHMAN-ARRAHEEMAstagfirullahal ‘azim (3X) Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih, min jami’il ma’asi waz-zunubi wa atubu ilaih, min jami’I ma karihallahu qaulaw wa fi’law wa sam’aw wa basraw wa hasira.

 Allahumma inni astagfiruka lima qaddamtu wa ma akhkhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a’lantu wa ma anta a’lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu’akhkhiru wa anta ‘ala kulli syai’in qadir. 

Allahumma inni astagfiruka min kulli zambin tubtu ilaika minhu summa ‘uttu fihi wa astagfiruka bima arattu bihi wajhakal karima fa khalattuhu bima laisa laka bihi ridaw wa astagfiruka bima wa’adtuka bihi nafsi summa akhlaftuka wa astagfiruka bima da’a liilaihil hawa min qablir rukhasi mimmasytabaha ‘alayya wa huwa ‘indaka mahzuruw wa astagfiruka minan ni’amillati an’amta biha ‘alayya fa soraftuha wa taqawwaitu biha ‘ala ma’asi wa astagfiruka minaz zunubillati la yagfiruha gairuka wa la yattali’u ‘alaiha ahadun siwaka wa la yasa’uha illa rahmatuka wa hilmuka wa la yunji minha illa ‘afwuka wa astagfiruka min kulli yaminin halaftu biha fa hanastu fiha wa ana ‘indaka ma’khudum biha wa astagfiruka ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.

Wa astagfiruka ya la ilaha illa anta ‘alimul gaibi wasy syahadati min kulli sayyi’atin ‘amiltuha fi bayadin nahari wa sawadil laili fi mala’iw wa khala’iw wa sirriw wa alaniyatiw wa anta ilayya nazirun izartakabtuha tara ma ataituhu minal ‘ish yani bihi ‘amdan au khato’an au nis yanan ya halimu ya karim,wa astagfiruka ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.

Rabbigfirli warhamni wa tub ‘alayya wa anta khairur rahimin, wa astagfiruka min kulli faridotiw wajabat ‘alayya fi ana’il laili wa atrofin nahari fa taraktuha ‘amdan au khato’an au nis yanan au tahawunaw wa ana mas’ulum biha wa min kulli sunnatim min sunani sayyidil mursalina wa khatamin nabiyyina Muhammadin sollallahu ‘alaihi wa sallama fa taraktuha gaflatan au sahwan au jahlan au tahawunan qallat au katsurat wa ana ‘aidum biha wa astagfiruka ya la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka subhanaka robbil ‘alamin,lakal mulku wa lakal hamdu wa lakasy syukru wa anta hasbuna wa ni’mal wakilu ni’mal maula wa ni’man nasir,wa la haula wa la quwwata ila billahil ‘aliyyil ‘azim.

Wa sollallahu ‘ala sayyidina Muhammadiw wa alihi wa sohbihi wa sallama tasliman kasiraw walhamdu lillahi robbil ‘alamin.BISMILLAH-ARRAHMAN-ARRAHEEM

Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agong, yang tiada Tuhan kecuali Dia, Yang Hidup tegak.

Aku bertaubat kepadaNya dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Aku bertaubat kepadaNya dari segala ucapan, perilaku, pendengaran, penglihatan dan perasaan yang Engkau benci.

Ya Allah, sesunggohnya aku mohon ampun kepada Mu dari segala dosa yang telah lalu dan yang kemudian, yang melewati batas, yang aku sembunyikan dan yang terang-terangan serta dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada saya.

Engkau yang Qadim dan yang Akhir, dan Engkau atas segala sesuatu berkuasa.

Ya Allah, sesunggohnya aku mohon ampun kepada Mu dari setiap dosa, aku bertaubat kepada Mu dari dosa yang kemudian diulanginya.

Aku mohon ampun kepada Mu atas amal yang tujuannya untok Mu telah dicampuri hal-hal yang tidak Engkau ridhai.

Aku mohon ampun kepada Mu atas khianatku terhadap janji Mu padaku, dan aku mohon ampun kepada Mu atas pelanggaran terhadap sesuatu yang terlarang, aku mohon ampun kepada Mu dari segala nikmat pemberian Mu kepadaku yang aku menyalahgunakannya pada perbuatan durhaka, dan aku memohon ampun kepada Mu atas segala dosa yang tiada pengampunannya kecuali Engkau, dan tidak menampakkannya kepada seseorang pun selain kepada Mu, dan tidak melapangkannya kecuali rahmat dan santunan Mu dan tidak dapat selamat darinya kecuali atas ampunan Mu, aku mohon ampun kepada Mu dari setiap sumpah yang aku langgar, dan aku mohon ampun kepada Mu wahai Dzat yang tiada Tuhan kecuali Engkau.

Maha Suci Engkau bahawasanya aku menganiaya diri. Aku mohon ampun kepada Mu wahai Dzat yang tiada Tuhan kecuali Engkau yang mengetahui barang yang gaib dan nyata, dari setiap kejahatan yang aku lakukan di siang hari ataupun di malam hari, tersembunyi atau terang-terangan, Engkau senantiasa melihat aku, setiap aku melakukan maksiat pasti Engkau melihatnya baik perilaku yang aku sengaja, salah ataupun lupa wahai Dzat yang Penyantun lagi Pemurah.

Dan aku mohon ampun kepada Mu yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau bahawasanya aku menganiaya diri.

Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku dan kasihanilah serta terimalah taubatku, Engkau sebaik-baik yang mengasihi.

Aku mohon ampun kepada Mu atas pelanggaran ku meninggalkan ibadah fardhu yang diwajibkan kepadaku dalam sehari semalam, baik yang aku sengaja atau yang tidak, yang lupa atau yang aku abaikan, dan aku diturut kerananya dan dari setiap perjalanan (sunah) Nabi Muhammad S.A.W. yang aku tinggalkan kerana lupa atau khilaf, dungu atau menggampangkannya, sedikit atau banyak dan aku mengulanginya.

Aku mohon ampun kepada Mu wahai Dzat yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Yang Esa, tiada sekutu bagi Mu.

Maha Suci Engkau Penguasa alam semesta, kepunyaan Mu lah kerajaan, dan bagi Mu lah segala puji dan syukur, Engkaulah yang mencukupi aku , Engkau adalah sebaik-baik Pelindung dan Penolong, tiada kekuatan dan kemampuan melakukan ibadah kepada Mu, serta menjauhi larangan Mu kecuali dengan pertolongan dari Mu Yang Luhur dan Agong.

Semoga Allah memberi selawat dan salam sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad S.A.W., keluarga dan sahabat2 beliau. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

1 comment :

  1. minta izin copy paste ya,semoga bermanfaat,amin

    ReplyDelete

Pstttt.. Tekiu ya!


Tweet

Share
Sebarkan.
LinkWithin

Related Posts with Thumbnails